Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning met trapgevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 72751   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72751

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 26. Gevel met XVII-kern doch "Kunstige Herstelling" van 1931 n.o.v. architecten J. en L. Viérin (Brugge) waarbij gevel volledig is herbouwd o.m. met gebruik Euvillesteen en hardsteen van Ecaussines. Uitkragende rondboogfries en rondbogige bovenvensters met reliëfs in het boogveld, vermoedelijk door beeldhouwer M. Poppe (Brugge) met afbeelding van de Zeven Dagen van de Week: Phaëton op zijn wWaarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning met trapgevel

Sint-Amandsstraat 26 (Brugge)
Gevel met 17de-eeuwse kern doch "Kunstige Herstelling" van 1931 naar ontwerp van architecten J. en L. Viérin (Brugge) waarbij gevel volledig is herbouwd onder meer met gebruik Euvillesteen en hardsteen van Ecaussines.