Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Denijs

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
72767
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72767

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dorpskerk ingeplant aan de noordoostelijke straatzijde. Tevens gelegen op de oude kerksite van Serskamp aan het bescheiden dorpsplein gevormd door een breder deel van de Dorpstraat. Het omliggende kerkhof paalt ten noordwesten zijdelings aan de Pastorijstraat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Denijs

Dorpstraat 51 (Wichelen)
Architect-priester Jan August Clarysse, onderpastoor van Wingene, tekende in 1855 het ontwerp voor een nieuwe kerk. De oude parochiekerk werd in 1856 afgebroken. Iets meer centraal binnen hetzelfde kerkhof werd in 1856-1858 een driebeukige neogotische kerk gebouwd.