Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel van Kervyn de Meerendré

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 72775   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72775

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neoclassicistisch kasteel in mooi aangelegd omwald park naar Engels model. Eind 17de eeuw door Louis Van(den)Hecke, erfachtig ontvanger van de kasselrij van Oudburg, gebouwd lusthuis, op de plaats van een "behuysde stede en brouwerije" (verdwenen in 1680-85).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel van Kervyn de Meerendré

Veldestraat 48 (Deinze)
Neoclassicistisch kasteel in mooi aangelegd omwald park naar Engels model. Eind 17de eeuw door Louis Van(den)Hecke, erfachtig ontvanger van de kasselrij van Oudburg, gebouwd lusthuis, op de plaats van een "behuysde stede en brouwerije" (verdwenen in 1680-85).