Kasteeldomein de Renesse: rentmeesterswoning

Beschermd monument van 12-05-2003 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Malle
Deelgemeente Oostmalle
Straat Lierselei
Locatie Lierselei 32 (Malle)
Alternatieve naam Kasteeldomein van Oostmalle

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11057/120.1
  • OA003237

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteeldomein de Renesse

Lierselei 28-30, 30A, 32, 84, Malle (Antwerpen)

Omwald kasteel in U-vorm onder leien zadeldaken. Bakstenen lijstgevels gemarkeerd door verspringende gevellijnen en hoektorens.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de rentmeesterswoning, gelegen op het kasteeldomein de Renesse.

Waarden

Rentmeesterswoning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Woning opgericht binnen het domein in 1882 in opdracht van Bemard Daniël burggraaf du Bus de Gisignies in neorenaissancistische stijl als element van de verdere uitbating van het kasteel en het domein.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.