Beschermd monument

Kasteeldomein de Renesse: rentmeesterswoning

Beschermd monument van 12-05-2003 tot heden
ID: 7280   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7280

Besluiten

Domein de Renesse: dienstgebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-05-2003  ID: 4027

Beschrijving

De bescherming omvat de rentmeesterswoning, gelegen op het kasteeldomein de Renesse.Waarden

Rentmeesterswoning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Woning opgericht binnen het domein in 1882 in opdracht van Bemard Daniƫl burggraaf du Bus de Gisignies in neorenaissancistische stijl als element van de verdere uitbating van het kasteel en het domein.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein de Renesse

Lierselei 28, 30, 30A, 32, 84 (Malle)
Omwald kasteel in U-vorm onder leien zadeldaken. Bakstenen lijstgevels gemarkeerd door verspringende gevellijnen en hoektorens.