Beschermd monument

Kasteeldomein de Renesse: boswachterswoning

Beschermd monument van 12-05-2003 tot heden
ID: 7281   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7281

Besluiten

Domein de Renesse: dienstgebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-05-2003  ID: 4027

Beschrijving

De bescherming omvat de boswachterswoning, gelegen op het kasteeldomein de Renesse.Waarden

Boswachterswoning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Woning opgetrokken in 1908 naar ontwerp van architect Van der Elst. De architectuur vertoont sterke gelijkenis met de toen aan gang zijnde verbouwing van het kasteel. Element in de verdere uitbating en inrichting van het domein de Renesse.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein de Renesse

Lierselei 28, 30, 30A, 32, 84 (Malle)
Omwald kasteel in U-vorm onder leien zadeldaken. Bakstenen lijstgevels gemarkeerd door verspringende gevellijnen en hoektorens.