Beschermd monument

Kasteeldomein de Renesse: portierswoning

Beschermd monument van 12-05-2003 tot heden
ID: 7282   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7282

Besluiten

Domein de Renesse: dienstgebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-05-2003  ID: 4027

Beschrijving

De bescherming omvat de portierswoning, gelegen aan de Antwerpsesteenweg, net ten noorden van het kasteeldomein de Renesse.


Waarden

Portierswoning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Woning opgericht rond 1880 in dezelfde architectuur als de rentmeesterswoning. Door zijn ligging langs de baan Antwerpen - Turnhout, tegenover het kasteel had het ongetwijfeld een toezichts- en onthaalfunctie voor de bezoekers aan het kasteel. Element in de verdere uitbating en inrichting van het domein de Renesse.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Portierswoning

Antwerpsesteenweg 58 (Malle)
Gerestaureerd hoekhuis dat volgens De Lattin het portiershuisje was van het kasteel, gebouwd in 1600.