Beplanting Ridder Berthoutlaan en Sint-Hubertusplein

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-10-1986 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Niel
Deelgemeente Niel
Straat Ridder Berthoutlaan, St. Hubertusplein
Locatie Ridder Berthoutlaan zonder nummer, St. Hubertusplein zonder nummer (Niel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/11030/101.1
  • OA002009

Is de omvattende bescherming van

Dreef van opgaande platanen

Ridder Berthoutlaan (Niel)

De Ridder Berthoutlaan is een oost-west georiënteerde, brede dreef met opgaande platanen (Platanus hispanica (x)) die van de kerk naar het Kasteel van Niel aan het westelijk uitende van de dreef leidt.

Opgaande bomen op het Sint-Hubertusplein

St. Hubertusplein (Niel)

Het driehoekig, met opgaande lindes (Tilia) beplante Sint-Hubertusplein vormt het centrum van Niel. De oorspronkelijke dries bestaat uit twee driehoekige pleinen ten noorden van de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

St. Hubertusplein zonder nummer, Niel (Antwerpen)

Kruisbasiliek in classicistische stijl met vijfbeukig schip van zeven traveeën en ingebouwde westtoren, gebouwd in 1703, vergroot in 1860-61.

Beknopte karakterisering

Typologiedreven, opgaande bomen, openbare pleinen
Contextparken
SoortPlatanus hispanica (x) (gewone plataan, Platanus acerifolia (x)), Tilia (linde)

Beschrijving

De beplanting langs de Ridder Berthoutstraat en het Sint-Hubertusplein te Niel is beschermd als dorpsgezicht. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.

Het beschermingsdossier motiveert de historische, stedenbouwkundige en esthetische waarde als volgt: “het driehoekige Sint-Hubertusplein is de oude kern van de gemeente waarrond het openbare leven zich afspeelde, de Ridder Berthoutlaan vormt een getuige van de invloed van de kastelen buiten de gemeentekerk, maar door middel van een dreef met deze kern en de kerk verbonden”.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000689, Monumenten en dorpsgezichten te Niel (BRENDERS F., 1986).

Waarden

De beplanting in de omgeving van de Sint-Hubertuskerk en langs de Ridder Berthoutlaan is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde

in casu stedenbouwkundige waarde

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.