Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in rococostijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 72899   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72899

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis in rococostijl; vier traveeën en twee bouwlagen onder gemansardeerd zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1982 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge) onder meer vernieuwen houtwerk naar bestaand model.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in rococostijl

Eiermarkt 7 (Brugge)
Huis in rococostijl; vier traveeën en twee bouwlagen onder gemansardeerd zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1982 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge) onder meer vernieuwen houtwerk naar bestaand model.