Beschermd monument

Domein de Renesse: mammoetboom

Beschermd monument van 02-08-2010 tot heden

ID: 7291   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7291

Besluiten

Levend houtig erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 02-08-2010  ID: 4757

Beschrijving

De mammoetboom in het domein de Renesse te Oostmalle is beschermd als monument. Een cirkelvormige zone met een straal van 30 meter rond de boom is mee opgenomen in de afbakening van de bescherming.Waarden

De mammoetboom de Renesse (Sequoiadendron giganteum), evenals een cirkelvormige zone met een straal van 30 meter er rond, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde: Als dikste en vermoedelijk ook grootste mammoetboom in Vlaanderen vormt deze boom een belangrijk beeldbepalend object in het park.

esthetische waarde

De mammoetboom staat achter het beschermde kasteel en werd samen met twee andere exemplaren omstreeks 1830 in het park aangeplant bij de aanleg van de Engelse landschapstuin.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Mammoetboom in Domein de Renesse

Lierselei (Malle)
De mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) staat aan de achterzijde van het kasteel in het park de Renesse ten zuidoosten van het dorpscentrum van Oostmalle.