Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis met zwingelarij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 72915   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72915

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Imposant woonhuis met bijhorende zwingelarij ingeplant op een hoekperceel bij de Heilig Sacramentstraat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis met zwingelarij

Tieltstraat 49 (Wingene)
Imposant woonhuis met bijhorende zwingelarij ingeplant op een hoekperceel bij de Heilig Sacramentstraat.