Saswachterswoning en sluiskom

Beschermd monument van 13-04-2004 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Grobbendonk
Deelgemeente Grobbendonk
Straat Derde Sas
Locatie Derde Sas 9 (Grobbendonk)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13010/114.1
  • OA003385

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Saswachterswoning en sluiskom

Derde Sas 9, Grobbendonk (Antwerpen)

Saswachterswoning, uit midden 19de eeuw, horend bij het zogenaamd Derde Sas op de Kleine Nete.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft de 19de-eeuwse saswachterswoning en sluiskom (enkel de gebouwen) op de Kleine Nete.

Waarden

De saswachterswoning en sluiskom op een voormalig gekanaliseerd pand en stuwinstallatie op een recentere gekanaliseerd pand van de Kleine Nete is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Materiële getuige, bestaande uit een typevoorbeeld van een volledig natuurstenen sluiskom voorzien van een omloopriool met laterale uitgang (en met bepaalde nog bewaarde bedieningstoestellen) en de bijhorende sasmeesterswoning vóór 1854 opgetrokken in een sobere typearchitectuur, deel uitmakend van de uitrusting van een voormalige kanalisatie van de Kleine Nete die tussen 1837 en 1839 werd uitgevoerd. De ophaaldeuren van de omloopriolen zijn nog bewaard. Tevens gaat het om een materiële getuige met een duidelijke verwijzing naar de historische evolutie van de in de Kempen uitgevoerde kanaliseringswerken: zo werd dit deel van de gekanaliseerde Kleine Nete buiten dienst gesteld na de voltooiing van het Albertkanaal in 1939. De stuw betreft een typevoorbeeld van een 19de-eeuwse brugstuw met verschillende doorgangen en ophaaldeuren bediend met een horizontaal aswerk en volledig in natuursteen gebouwd in het kader van kanaliserings- en kalibreringswerken van een rivier, in casu de Kleine Nete. Daarenboven zijn hier zowel een oorspronkelijke deur, de oorspronkelijk gesmede leuningen en de kasseiverharding van de toegang bewaard.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.