Afspanning De Leeuw

Beschermd monument van 13-04-2004 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Grobbendonk
Deelgemeente Grobbendonk
Straat Hofeinde
Locatie Hofeinde 14 (Grobbendonk)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13010/115.1
  • OA003215

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Afspanning De Leeuw

Hofeinde 14, Grobbendonk (Antwerpen)

Tot begin 20ste eeuw bekende halte en wisselplaats voor de paarden van de postdiligence. Oudste vermelding vermoedelijk van 1305.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft het woongedeelte met stal en de schuur ten zuiden ervan (enkel de gebouwen) van de afspanning De Leeuw.

Waarden

Hoeve De Leeuw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Als architecturale getuige van het historisch agrarische karakter van de regio. De inplanting gaat terug op een laatmiddeleeuwse afspanning. Tot in het begin van de 20ste eeuw fungeerde het complex als een afspanning voor de postdiligence. Architectuurhistorisch representatief en vrij gaaf bewaard voorbeeld van een langgestrekte hoeve met afzonderlijke schuur, grotendeels te dateren tijdens de eerste helft van de 19de eeuw. Het ruim opgevatte woongedeelte wordt getypeerd door een evenwichtige voorgevelordonnantie met beluikte vensters, die de hoeve een voornaam karakter verleent. De langsschuur behield haar oorspronkelijk volume, gekenmerkt door een wolfsmuil en bevat een authentiek houten gebint.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.