Hoeve Het Schranshof

Beschermd monument van 13-04-2004 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Grobbendonk
Deelgemeente Grobbendonk
Straat Kasteelstraat
Locatie Kasteelstraat 4 (Grobbendonk)
Alternatieve naam Schrans De Vries

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13010/116.1
  • OA003216

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Het Schranshof

Kasteelstraat 4, Grobbendonk (Antwerpen)

Eertijds omgracht ensemble dat qua inplanting minstens opklimt tot de 18de eeuw. Huidig neoclassicistisch uitzicht uit de 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft de hoeve Het Schranshof in zijn geheel.

Waarden

"Het Schanshof" is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Oude schranssite met gebouwencomplex waarvan de bouwdelen dateren van opeenvolgende bouwfasen, doch met een homogeen voorkomen in uniformiserende neoclassicistische stijl. De oorspronkelijk omgrachte site vormt een materiële getuige van de historische versterkte plaatsen waar de lokale agrarische gemeenschappen zich met hun hebben en houden konden verschansen. De monumentale hoofdvleugel omvat een oude traditionele kern waarvan het oorspronkelijk volume is bewaard en wordt gekenmerkt door de verankerde bakstenen gevels onder een hoog en steil zadeldak, de tuitgevels met schouderstukken en het centrale, getrapte dakvenster aan de tuinzijde. De bestaande bij- en dienstgebouwen met U-vormig planschema refereren aan een herbestemming van het complex, te situeren in het begin van de 19de eeuw; waarbij het hoofdgebouw aan de straatzijde aan de toenmalige smaak) en stijleisen werd aangepast.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.