Saswachterswoning en sluiskom

Beschermd monument van 13-04-2004 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Grobbendonk
Deelgemeente Grobbendonk
Straat 'tSas
Locatie 'tSas 4 (Grobbendonk)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13010/117.1
  • OA003381

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Saswachterswoning

'tSas 4, Grobbendonk (Antwerpen)

Saswachterswoning, uit midden 19de eeuw en horend bij het zogenaamde Vierde Sas op de Kleine Nete.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft de 19de-eeuwse saswachterswoning (zonder recent aanbouwsel) en de sluiskom op de Kleine Nete.

Waarden

Saswachterswoning en sluiskom zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Materiële getuige, bestaande uit een typevoorbeeld van een volledig natuurstenen sluiskom voorzien van een omloopriool met laterale uitgang (en met bepaalde nog bewaarde bedieningstoestellen) en de bijhorende sasmeesterswoning vóór 1854 opgetrokken in een sobere typearchitectuur, deel uitmakend van de uitrusting van een voormalige kanalisatie van de Kleine Nete die tussen 1837 en 1839 werd uitgevoerd. Tevens gaat het om een materiële getuige met een duidelijke verwijzing naar de historische evolutie van de in de Kempen uitgevoerde kanaliseringswerken: zo werd dit deel van de gekanaliseerde Kleine Nete buiten dienst gesteld na de voltooiing van het Albertkanaal in 1939.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.