Meisjesschool met bijhorend klooster

Beschermd monument van 13-04-2004 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Grobbendonk
Deelgemeente Bouwel
Straat Dorp
Locatie Dorp 55, Dorp 57 (Grobbendonk)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13010/109.1
  • OA003218

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Meisjesschool met bijhorend klooster

Dorp 55-57, Grobbendonk (Antwerpen)

Voormalige meisjesschool met bijhorend klooster, van 1898, opgetrokken uit baksteen in neotraditionele stijl.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft de kloostervleugel aan straatzijde en het lagere schoolgebouw links ervan aan straatzijde (zonder achterliggende gebouwen).

Waarden

School en klooster zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Meisjesschool met bijhorend klooster waarvan de oprichting te Bouwel in 1898 een klerikaal antwoord vormde op de tweede organieke wet van 1879 op het lager onderwijs en de schoolstrijd. Schoolgebouw opgetrokken in neotraditionele stijl, karakteriserend en representatief voor de bouwperiode en getypeerd door bakstenen opstanden met architectonische en decoratieve gevelelementen in witsteen en baksteenpolychromie. De school, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de kerk getuigt van het traditionele sociaal-culturele leven in een dorpsgemeenschap.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.