Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rijhuis met houten winkelpui

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 72979   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72979

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Houten winkelpui (eerste helft van de 20ste eeuw) in een rijhuis van zes traveeën en twee bouwlagen met eenvoudige 19de-eeuwse voorgevel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkelhuis

Zonnestraat 33 (Ronse)
Houten winkelpui (eerste helft van de 20ste eeuw) in een rijhuis van zes traveeën en twee bouwlagen met eenvoudige 19de-eeuwse voorgevel.