Kapel van de Langenheuvel

Beschermd monument van 13-04-2004 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Grobbendonk
Deelgemeente Bouwel
Straat Langenheuvel
Locatie Langenheuvel 49 (Grobbendonk)
Alternatieve naam Onze-Lieve-Vrouwkapel

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13010/110.1
  • DA002352
  • OA003219

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kapel van de Langenheuvel

Langenheuvel zonder nummer, Grobbendonk (Antwerpen)

Kapel van 1817, gelegen te midden van een omhaagd perk langs de straat.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft de kapel van de Langenheuvel met interieur en het omliggend perceel met haag.

Waarden

De kapel van de Langenheuvel met directe omgeving is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, volkskundige waarde

Kapel, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw als architecturale getuige van een van oudsher intense Mariale volksdevotie, tevens typerend voor het uitgesproken landelijke Kempense landschap. De bestaande eenvoudig uitgevoerde kapel dateert van 1817 en gaat terug op een oudere en grotere bidplaats, waarvan de oprichting wordt gesitueerd tijdens de tweede helft van de 16de eeuw en waarvan de devotie zich voornamelijk vertaalde in de aanroeping tegen moeraskoorts. Het interieur wordt gekarakteriseerd door een heterogene en merkwaardige inrichting, waarin recuperatie-elementen uit oudere interieurs zijn verwerkt.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.