Beschermd monument

Eclectisch burgerhuis

Beschermd monument van 11-04-1984 tot heden

ID
7299
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7299

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1957

Beschrijving

Het eclectisch burgerhuis is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: woonhuis in eclectische stijl van rond de eeuwwisseling. Stedenbouwkundig van belang omwille van de ligging in de Cogels-Osylei, die met haar verscheidenheid van stijlen het merkwaardigste ensemble is uit de wijk.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000614, Huizen Zurenborg, advies KCML (1984).


Waarden

Het huis gelegen Cogels-Osylei 82 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Eclectisch burgerhuis

Cogels-Osylei 82 (Antwerpen)
Eclectische burgerwoning gebouwd rond 1904 voor J. Callens uit Berchem, die net als de eigenaar van de naastgelegen woning architect Frans Toen aansprak voor het ontwerp.