Beschermd monument

Neoclassicistische hoeve: landhuis, annex schuur en stal

Beschermd monument van 26-03-1998 tot heden
ID: 730   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/730

Besluiten

Hoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-1998  ID: 3301

Beschrijving

De neoclassicistische hoeve te Assent, is beschermd als monument.Waarden

De hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Gebouwd in de loop van de tweede helft van de 19de eeuw door de Diestse advocaat Andreas Nicolaas Cluckers ligt het kasteel, zoals het eertijds was bekend aan de basis van de eerste ontginningen van het Prinsenbos, voormalig domaniaal bezit van de heren van Diest dat na de Franse Revolutie was overgegaan in privé-bezit.
Architectuurhistorisch vormt dit monumentaal opgezet complex een perfecte illustratie van de neo-classicistische principes van J.N.L. Durand (1760-1834) wat tot uiting komt in een strak rechthoekig volume met strenge, lineaire vormgeving, waarbij de decoratie zich beperkt tot een risalietvormig accentueren van de ingangspartij.
Bijzonder merkwaardig is bovendien de gebruikte typologie waarbij buitenverblijf en hoevegebouwen onder één dak worden verenigd tot een zuiders aandoend, ruim bemeten landhuis.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Neoclassicistische hoeve

Prinsenbos 3 (Bekkevoort)
Buitenverblijf en hoeve in neoclassicistische stijl. Het zogenaamde kasteel is ingeplant op de noordoostelijke rand van de Luienberg.