Godshuis Almaras

Beschermd monument van 08-06-1988 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Paardenmarkt
Locatie Paardenmarkt 89 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/800.1
  • OA002134

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Godshuis Almaras

Paardenmarkt 89, Antwerpen (Antwerpen)

Godshuis voor vrouwen gesticht in 1477 door Matthijs de Waeyere en zijn echtgenote Elisabeth Claus, en ingericht door hun schoonzoon Alvaro Almaras. Heropgebouwd in neoclassicistische stijl door het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen in 1838.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de blinde straatgevel met toegangspoort, de twee - haaks op de straat ingeplante - vleugels en het klein bijgebouw aan de noordzijde van de binnenplaats van het godshuis Almaras.

Waarden

Paardenmarkt 89 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.