Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 73032   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/73032

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Diephuis met 17de-eeuwse kern, pui en bel-etage vernieuwd in de 20ste eeuw en aangepast tot winkelhuis. Op de cartouche in de geveltop zou voorheen de datum "1680" te lezen zijn geweest.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Ridderstraat 14-16 (Dendermonde)
Diephuis met 17de-eeuwse kern, pui en bel-etage vernieuwd in de 20ste eeuw en aangepast tot winkelhuis. Op de cartouche in de geveltop zou voorheen de datum "1680" te lezen zijn geweest.