Beschermd monument

De Groote Poort: arcade

Beschermd monument van 08-06-1988 tot heden
ID: 7304   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7304

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 08-06-1988  ID: 2335

Beschrijving

De bescherming omvat de arcade aan de noordzijde van de binnenplaats.Waarden

De arcade van de binnenkoer is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

De Groote Poort

Oever 21 (Antwerpen)
Complex herenhuis dat uit drie vleugels rond een binnenplaats bestaat, en in kern opklimt tot de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw, en in neoclassicistische stijl werd aangepast in de eerste helft van de 19de eeuw.