Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Albrecht

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
73116
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/73116

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis van twee bouwlagen in neo-Vlaamse-renaissancestijl opgetrokken in baksteen met verwerking van hardsteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Albrecht

Prins Albertstraat 49 (Sint-Niklaas)
Burgerhuis van twee bouwlagen in neo-Vlaamserenaissance-stijl opgetrokken in baksteen met verwerking van hardsteen.