Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Langgestrekt boerenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
73155
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/73155

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Langgestrekt 19de-eeuws boerenhuis met voorerf omgesloten door meidoornhaag en breed houten hek, beschaduwd door imposante linde.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenhuis

Biestlandweg 10 (Kruisem)
Langgestrekt 19de-eeuws boerenhuis met voorerf omgesloten door meidoornhaag en breed houten hek, beschaduwd door imposante linde.