Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 73212   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/73212

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Drie bouwlagen hoog, enkelhuis met vier traveeën brede bakstenen lijstgevel uit de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Drongenhof 1-5 (Gent)
Drie bouwlagen hoog, enkelhuis met vier traveeën brede bakstenen lijstgevel uit de 19de eeuw.