Beschermd monument

Windmolen van Sint-Anneke

Beschermd monument van 10-06-1992 tot heden

ID: 7322   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7322

Besluiten

Houten windmolen
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1992  ID: 2432

Beschrijving

De bescherming omvat de houten staakmolen met gesloten voet.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "om reden van de industrieel-archeologische waarde als voorbeeld van een 17de-eeuwse [sic], Kempische molen van zeer licht constructie."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000744, Antwerpen: Thonetlaan: Houten Windmolen, beschermingsdossier (DE SCHEPPER J., 1986).


Waarden

De houten windmolen aan de Thonetlaan is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Windmolen met café-restaurant

Jachthavenweg 2 (Antwerpen)
Bij verbouwingswerken naar ontwerp van R. Braem in 1973-75 werd de molen gerestaureerd en werden wieken, kruisbalken, schoren, afzet, balken, trap, staart en kruiwerk vernieuwd.