Beschermd monument

Pomphuis Droogdok 7

Beschermd monument van 01-02-1993 tot heden

ID
7323
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7323

Besluiten

Droogdok nummer 7: pomphuis
definitieve beschermingsbesluiten: 01-02-1993  ID: 2469

Beschrijving

De bescherming omvat het volledige pomphuis van het vroegere droogdok nummer 7.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen bracht volgend advies uit: "Het pomphuis met inbegrip van de volledige uitrusting, ook de verlichtingstoestellen, omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieel-archeologische waarde als vrijwel uniek geworden voorbeeld van een pompstation horend bij een droogdok en daterend uit de periode 1914-1920. Als materiële getuige van de Antwerpse haven in voormelde periode. Als materiële getuige verwijzend naar bepaalde vooroorlogse opvattingen inzake bedrijfsarchitectuur en als beeldbepalend element."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000758, Antwerpen: Droogdok 7, pomphuis, beschermingsdossier: advies KCML.


Waarden

Droogdok nummer 7: pomphuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pomphuis bij Stadsdroogdok 7

Droogdokken zonder nummer (Antwerpen)
Pomphuis van het vroegere Stadsdroogdok 7, gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp in eclectische stijl met art-nouveau-inslag van ingenieur Frans De Winter uit 1913, uitgevoerd door de aannemers Paul en Marcel Hargot in 1914.