Beschermd monument

Bisschoppenhof: oude delen

Beschermd monument van tot heden

ID
7326
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7326

Besluiten

Kasteel Bisschoppenhof
definitieve beschermingsbesluiten: 12-08-1969  ID: 571

Beschrijving

De oude delen van het Bisschoppenhof, zijnde het poortgebouw en het middelste volume, zijn beschermd als monument.Waarden

De oude gedeelten van het Kasteel Bisschoppenhof zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu archeologische waarde:

historische waarde

in casu architecturale waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Bisschoppenhof

Suzanne Spanhovenstraat 22 (Antwerpen)
Motte met slotgracht, waarbinnen aaneengesloten gebouwencomplex, uit 16de tot 19de eeuw, en vrijstaand rond gebouw van 1960, gelegen in spievormig openbaar park.