Beschermd monument

Koninklijk Atheneum

Beschermd monument van tot heden

ID
7330
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7330

Besluiten

Koninklijk Atheneum
definitieve beschermingsbesluiten: 22-04-1994  ID: 2680

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat het volledige gebouw van het Koninklijk Atheneum inclusief alle roerende zaken onroerend door bestemming.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen motiveert de bescherming als volgt: "Het gebouw van het Atheneum is samen met het opera-gebouw, de Nationale Bank, het Gerechtshof beeldbepalend voor het gezicht van de leien. Binnen het werk van Dens mag het gezien worden als zijn belangrijkste realisatie. Het gebouw is opgevat in een sterk doorgedreven neo-renaissancestijl waarin alle kenmerken van de stijl op een evenwichtige manier verwerkt zijn. De symmetrische opbouw van voor- en achtergevel geeft een sterk monumentaliserend karakter. Voor- en achterbouw zijn met elkaar verbonden door langgerekte, sterk geritmeerde gevels waarvan het monotone karakter doorbroken wordt door twee risalieten. Deze gevels zijn bepalend voor het uitzicht van de aanpalende straten."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000816, Antwerpen: Fr. Rooseveltplaats: Koninklijk Atheneum, beschermingsdossier - advies KCML (1993).


Waarden

Het gebouw van het Koninklijk Atheneum met inbegrip van alle roerende zaken, onroerend door bestemming is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Koninklijk Atheneum

Franklin Rooseveltplaats 11 (Antwerpen)
Koninklijk Atheneum in eclectische stijl met neorenaissance-inslag, gebouwd in 1882-84 naar ontwerp van Pieter Jan August Dens met medewerking van Ferdinand J.A. Truyman.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.