Koninklijk Atheneum

Beschermd monument van 22-04-1994 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Franklin Rooseveltplaats
Locatie Franklin Rooseveltplaats 11 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/910.1
  • OA002681

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Koninklijk Atheneum

Franklin Rooseveltplaats 11, Antwerpen (Antwerpen)

Koninklijk Atheneum in eclectische stijl met neorenaissance-inslag, gebouwd in 1882-84 naar ontwerp van Pieter Jan August Dens met medewerking van Ferdinand J.A. Truyman.

Beschrijving

De bescherming omvat het volledige gebouw van het Koninklijk Atheneum inclusief alle roerende zaken onroerend door bestemming.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen motiveert de bescherming als volgt: "Het gebouw van het Atheneum is samen met het opera-gebouw, de Nationale Bank, het Gerechtshof beeldbepalend voor het gezicht van de leien. Binnen het werk van Dens mag het gezien worden als zijn belangrijkste realisatie. Het gebouw is opgevat in een sterk doorgedreven neo-renaissancestijl waarin alle kenmerken van de stijl op een evenwichtige manier verwerkt zijn. De symmetrische opbouw van voor- en achtergevel geeft een sterk monumentaliserend karakter. Voor- en achterbouw zijn met elkaar verbonden door langgerekte, sterk geritmeerde gevels waarvan het monotone karakter doorbroken wordt door twee risalieten. Deze gevels zijn bepalend voor het uitzicht van de aanpalende straten."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000816, Antwerpen: Fr. Rooseveltplaats: Koninklijk Atheneum, beschermingsdossier - advies KCML (1993).

Waarden

Het gebouw van het Koninklijk Atheneum met inbegrip van alle roerende zaken, onroerend door bestemming is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.