Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Afspanning De Kroon met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
7332
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7332

Besluiten

Afspanning De Kroon en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 08-02-1979  ID: 1229

Beschrijving

Deze bescherming betreft de afspanning De Kroon met haar omgeving, met inbegrip van de perceelsrandbegroeiing van eikenbomen.Waarden

De afspanning "De Kroon" met haar onmiddellijke omgeving (met inbegrip van de beplanting met eikenbomen langs de grens van perceel sectie B 153b) is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Afspanning De Kroon

Langenheuvel 21 (Grobbendonk)
Eertijds druk bezochte afspanning met herberg, hoeve en brouwerij.