Handels- en kantoorgebouw: lift

Beschermd monument van 14-07-1994 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Meir
Locatie Meir 47 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1207.1
  • OA002248

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Handels-, kantoorgebouw en tentoonstellingszaal Wynen

Meir 47, Antwerpen (Antwerpen)

Handels- en kantoorgebouw met tentoonstellingszaal in beaux-artsstijl, gebouwd naar een ontwerp door Georges Matthyssens uit 1910. Kunsthandelaar Guillaume Campo liet de tentoonstellingszaal in 1927 uitbreiden door Walter Van Kuyck.

Beknopte karakterisering

Typologieliften
Dateringinterbellum

Beschrijving

De bescherming omvat de lift met de oorspronkelijke onderdelen van de technische installatie.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen motiveert de bescherming als volgt: “Het betreft een zeer goed bewaard voorbeeld van een lift uit de periode 1920-1930. Enkel de motor en de elektrische uitrusting werden gemoderniseerd. Daarenboven vormen het geheel van de lift en de traphal een essentieel architecturaal onderdeel van het desbetreffende gebouw dat voor het publiek toegankelijk is. De lift, gelegen Meir 47 te Antwerpen bezit ontegensprekelijk industrieel-archeologische waarde.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000828, Antwerpen: Meir 47 liftinstallatie, beschermingsdossier (DE SCHEPPER J., 1994).

Waarden

De lift met inbegrip van de oorspronkelijke onderdelen van de technische installatie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.