Beschermd monument

Handels- en kantoorgebouw: lift

Beschermd monument van 14-07-1994 tot heden

ID: 7333   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7333

Besluiten

Handels- en kantoorgebouw: lift met onderdelen
definitieve beschermingsbesluiten: 14-07-1994  ID: 2715

Beschrijving

De bescherming omvat de lift met de oorspronkelijke onderdelen van de technische installatie.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen motiveert de bescherming als volgt: “Het betreft een zeer goed bewaard voorbeeld van een lift uit de periode 1920-1930. Enkel de motor en de elektrische uitrusting werden gemoderniseerd. Daarenboven vormen het geheel van de lift en de traphal een essentieel architecturaal onderdeel van het desbetreffende gebouw dat voor het publiek toegankelijk is. De lift, gelegen Meir 47 te Antwerpen bezit ontegensprekelijk industrieel-archeologische waarde.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000828, Antwerpen: Meir 47 liftinstallatie, beschermingsdossier (DE SCHEPPER J., 1994).


Waarden

De lift met inbegrip van de oorspronkelijke onderdelen van de technische installatie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Handels-, kantoorgebouw en tentoonstellingszaal Wynen

Meir 47 (Antwerpen)
Handels- en kantoorgebouw met tentoonstellingszaal in beaux-artsstijl, gebouwd naar een ontwerp door Georges Matthyssens uit 1910. Kunsthandelaar Guillaume Campo liet de tentoonstellingszaal in 1927 uitbreiden door Walter Van Kuyck.