Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Koraalplaats

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-06-1978 tot heden

ID
7334
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7334

Besluiten

Koraalplaats
definitieve beschermingsbesluiten: 16-06-1978  ID: 1195

Beschrijving

De Koraalplaats is beschermd als stadsgezicht.Waarden

De Koraalplaats is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

sociaal-culturele waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Koraalplaats

Koraalplaats 1-28, 29 (Antwerpen)
De als stadsgezicht beschermde Koraalplaats vormt binnen het tussen de Schijn en het Rivierenhof gelegen historische stegenpatroon van Deurne-Dorp zuidwaarts van de Turnhoutsebaan, het jongste tracé. De toegang tot de steeg wordt gekenmerkt door stenen huisjes met een minstens tot de vroege 19de eeuw opklimmende kern, in de jaren 1970 omgevormd tot Volksmuseum Turninum. Tussen de bescheiden arbeiderswoningen, die sterk variëren in bouwperiode en stijl, is nog één houten servitudewoning bewaard.