Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpshuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 73383   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/73383

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Lager gelegen verzorgd dorpshuis met voortuintje, vier traveeën onder zadeldak, uit tweede helft 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Lededorp 16 (Kruisem)
Lager gelegen verzorgd dorpshuis met voortuintje, vier traveeën onder zadeldak, uit tweede helft 19de eeuw.