Beschermd monument

Bankgebouw J. Nagels

Beschermd monument van 15-04-2014 tot heden

ID: 734   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/734

Besluiten

Bankgebouw J. Nagels
definitieve beschermingsbesluiten: 15-04-2014  ID: 5390

Beschrijving

Deze bescherming betreft het bankgebouw J. Nagels.Waarden

Voormalig bankgebouw J. Nagels is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Ingeplant langs de belangrijke historische invalsweg Diest – Lier is de voormalige bank J. Nagels, opgetrokken in 1927, een historisch waardevolle getuige van de wederopbouw van Aarschot na de gewelddadige verwoestingen in augustus 1914. Samen met de omringende wederopbouwpanden vormt het enerzijds een tastbare herinnering aan de bloedige repressie waaraan de stad tijdens de Eerste Wereldoorlog ten prooi viel, maar straalt het anderzijds ook het vertrouwen en optimisme uit in een nieuwe toekomst.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het voormalige bankgebouw J. Nagels annex woongelegenheid, opgetrokken in 1927 naar ontwerp van de in Aarschot gevestigde architect Victor Van Roey (1886 – 1968) neemt zowel op typologisch, constructief als stilistisch vlak een uniek plaats in, in de wederopbouwarchitectuur van Aarschot. Door zijn monumentaliteit, rijke materiaalkeuze en art deco-ornamentiek als architecturale veruitwendiging van zijn financiële macht is het bankgebouw sterk beeldbepalend aanwezig in de straat. Eigen aan de interbellumarchitectuur worden ook hier moderne en ambachtelijke bouwwijzen gecombineerd wat zich vertaalt in een betonnen skeletstructuur voor de lokettenzaal verborgen achter een traditioneel opgetrokken bakstenen straatvolume uitgewerkt met een expressief eclectische gevelfront in bak-, simili- en blauwe hardsteen waarbij de gevelopbouw verwijst naar het classicisme en de ornamentiek naar de art deco. De oorspronkelijke indeling van het gebouw in functie van privé- en publieke vertrekken bleef bewaard; alsook een groot deel van de rijke art deco interieuraankleding. De voormalige lokettenzaal met toegang naar de ondergrondse kluizen verwijst nog naar de vroegere financiële functie. De verwerking van lanterneaus en de veelvuldige glas-in-loodvensters in de deuren zorgen voor een optimalisering van de natuurlijke lichtinval, een kenmerk ontleend aan de art nouveau en typisch voor de rijkere interbellumarchitectuur. Dit totaalontwerp met grote ensemblewaarde getuigt van een hoogstaande kwalitatieve wederopbouwarchitectuur en is binnen het gekende Aarschotse wederopbouwoeuvre van architect Van Roey zijn meest progressieve ontwerp.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Bankgebouw J. Nagels

Bogaardenstraat 23 (Aarschot)
Het bankgebouw met privéwoning werd pas in 1927 opgetrokken, wat vrij laat is in vergelijking met de omringende wederopbouwpanden. Dit late tijdstip en het feit dat het een prestigieuze financiële instelling betrof, is vermoedelijk de verklaring voor de afwijkende stijl die gehanteerd werd.