Beschermd monument

Hopast en café In den Uil

Beschermd monument van 11-06-2004 tot heden

ID: 735   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/735

Besluiten

Hopast en café In den Uil met cultuurgoederen
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2004  ID: 4282

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de hopast uit 1912 en café 'In den Uil' en de waterput gelegen ten zuiden. Ook de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, in het bijzonder de uitrusting en de decoratieve elementen horen bij dit beschermde monument.Waarden

De hopast en café 'In den Uil', met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de uitrusting en de decoratieve elementen, alsook met inbegrip van de waterput, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

het betreft een voorbeeld van een kleine hopast uit 1912, van het oude type met een gemetste haard onder de vlaak, op uitzonderlijke wijze gecombineerd met een bakoven, met een zogenaamde 'doeche' (een installatie om diereneten te verwarmen met assen uit de bakoven) en met een spontaan ontstaan café en dit op het erf van een kleine hoeve aan de rand van een karakteristieke dorpskern. Het gebouw illustreert tevens hoe ook nog in 1912, in een landelijke omgeving, oud materiaal hergebruikt werd in nieuwe constructies.

historische waarde

in casu sociaal-historische en economisch-historische geografisch-historische waarden: het gaat om een uitstekende illustratie van de wijze waarop onder andere in Brabant een belangrijke economische activiteit, namelijk het drogen van hop met het oog op de bevoorrading van vóór de Eerste Wereldoorlog nog bestaande kleine brouwerijen, in kleine dorpskernen bij kleine hoeves voorkwam en meteen werd gecombineerd met andere activiteiten zoals het uitbaten van een spontaan café wat als een illustratie kan gelden van de wijze waarop mensen elkaar ontmoetten.

volkskundige waarde

de aanwezigheid van een aantal objecten, waaronder spellen, in het café illustreert de wijze waarop de bezoekers zich in een landelijke omgeving ontspanden en met elkaar omgingen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hopast en café In den Uil

Woestijnstraat 9 (Gooik)
De kleine hopast uit 1912 is van het oude type met een gemetste haard onder de vlaak, op uitzonderlijke wijze gecombineerd met een bakoven, met een zogenaamde doeche en met een spontaan ontstaan café.