Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Antonius de Eremijt

Beschermd monument van 30-01-1947 tot heden

ID
7352
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7352

Besluiten

Parochiekerk Sint-Antonius
definitieve beschermingsbesluiten: 30-01-1947  ID: 178

Beschrijving

Deze bescherming betreft de gehele Sint-Antoniuskerk.Waarden

De Sint-Antoniuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Antonius de Eremijt

Drie Eikenstraat zonder nummer (Edegem)
Georiënteerde grotendeels gotische kruiskerk uit de 16de tot 17de eeuw, met westtoren uit de 15de eeuw en zijbeuken van 1888.