Parochiekerk Sint-Antonius de Eremijt

Beschermd monument van 30-01-1947 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Edegem
Deelgemeente Edegem
Straat Drie Eikenstraat
Locatie Drie Eikenstraat zonder nummer (Edegem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11013/103.1
  • DA000190
  • OA000419

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Antonius de Eremijt

Drie Eikenstraat zonder nummer, Edegem (Antwerpen)

Georiënteerde grotendeels gotische kruiskerk uit de 16de tot 17de eeuw, met westtoren uit de 15de eeuw en zijbeuken van 1888.

Beschrijving

Deze bescherming betreft de gehele Sint-Antoniuskerk.

Waarden

De Sint-Antoniuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.