Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Interbellumwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
73572
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/73572

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sobere woning van gele baksteen gekenmerkt door de brede lage ramen, het ronde venster en het algemeen geometrische volumespel, eigen aan de Nieuwe zakelijkheid van de dertiger jaren.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Modernistisch burgerhuis

Blekerijstraat 61 (Gent)
Sobere woning van gele baksteen gekenmerkt door de brede lage ramen, het ronde venster en het algemeen geometrische volumespel, eigen aan de Nieuwe zakelijkheid van de dertiger jaren.