Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 73582   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/73582

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Deel uitmakend van het zogenaamde "Het Rijselhof". Het boerenhuis is een neotraditionele hoevebouw uit het interbellum in rode baksteen en rechthoekige vensters met T-ramen met roedeverdeling en een markant onderkelderd volume met trapgevel uiterst links. Karakteristieke dwarsschuur naar verluidt wederopgebouwd na een brand in 1912.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Rysselhofstraat 10 (Kaprijke)
Deel uitmakend van Het Rijselhof. Het boerenhuis is een neotraditionele hoevebouw uit het interbellum in rode baksteen en rechthoekige vensters met T-ramen met roedeverdeling en een markant onderkelderd volume met trapgevel uiterst links. Karakteristieke dwarsschuur naar verluidt opnieuw opgebouwd na een brand in 1912.