De Marbaixstraat

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 04-12-2003 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat De Marbaixstraat
Locatie De Marbaixstraat (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/11002/129.1
  • OA003370

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

De Marbaixstraat

De Marbaixstraat (Antwerpen)

Gelegen op het gehucht Dam tussen Lange Lobroek- en Ceulemansstraat. Opening door J. De Weerdt op 22 februari 1910. Genoemd naar hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen August De Marbaix, die in de jaren 1840-43 de leiding had bij de aanleg van de Rijn- of havenspoorweg.

Is de omvattende bescherming van

Aannemerswoning Louis Masson-Thys

De Marbaixstraat 20, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in art-nouveaustijl met magazijn en paardenstal, voor eigen rekening gebouwd door de aannemer Louis Masson-Thys, naar een ontwerp door de architect Jacques De Weerdt uit 1912.

Burgerhuis in art-nouveaustijl

De Marbaixstraat 27, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in art-nouveaustijl, van drie traveeën en drie bouwlagen onder plat dak, gebouwd omstreeks 1910.

Burgerhuis in art-nouveaustijl

De Marbaixstraat 31, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van Vraie, naar een ontwerp door de architect Jacques De Weerdt uit 1912.

Burgerhuis in art-nouveaustijl

De Marbaixstraat 14, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in art-nouveaustijl voor eigen rekening gebouwd door de architect Jacques De Weerdt, naar een ontwerp uit 1909.

Burgerhuis in eclectische stijl

De Marbaixstraat 9-11, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in eclectische stijl met neo-Vlaamserenaissance- inslag, voor eigen rekening gebouwd door de architect Jacques De Weerdt, naar een ontwerp uit 1909, uitgevoerd in 1910.

Burgerhuis in eclectische stijl

De Marbaixstraat 47, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van L. De Weerdt, naar een ontwerp door de architect Jacques De Weerdt uit 1910.

Burgerhuis in eclectische stijl

De Marbaixstraat 64, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in eclectische stijl, het middenpand van een symmetrisch geheel van drie gekoppelde woningen, gebouwd in opdracht van de Algemeene Bouwmaatschappij, naar een ontwerp door de architect Edward Van Not uit 1910.

Burgerhuis met paardenstal en magazijn

De Marbaixstraat 39, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in art-nouveaustijl met magazijn en paardenstal op de binnenplaats, gebouwd in opdracht van Eugène De Reydt, naar ontwerp door de architect Jacques De Weerdt uit 1911.

Café in art-nouveaustijl

De Marbaixstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Café in art-nouveaustijl op de hoek van De Marbaixstraat en Lange Lobroekstraat, voor eigen rekening gebouwd door de architect Jacques De Weerdt, naar een ontwerp uit 1910, uitgevoerd in 1911. Tot hetzelfde vastgoedproject behoren het winkelhuis en de gekoppelde meergezinswoningen De Marbaixstraat 4 en 8-10.

Gekoppelde burgerhuizen in art-nouveaustijl

De Marbaixstraat 49-51, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van twee volgens spiegelbeeldschema gekoppelde burgerhuizen in art-nouveaustijl, gebouwd in opdracht van de heer De la Motte, naar een ontwerp door de architect Jacques De Weerdt uit 1909, uitgevoerd in 1910.

Gekoppelde meergezinswoningen in art-nouveaustijl

De Marbaixstraat 8-10, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van twee volgens spiegelbeeldschema gekoppelde meergezinswoningen in art-nouveaustijl, voor eigen rekening opgetrokken door de architect Jacques De Weerdt, naar een ontwerp uit 1910, uitgevoerd in 1911. Tot hetzelfde vastgoedproject behoren het café en winkelhuis De Marbaixstraat 2-4.

Gekoppelde meergezinswoningen in eclectische stijl

De Marbaixstraat 42-46, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van drie gekoppelde meergezinswoningen in eclectische stijl, gebouwd door de Naamlooze Bouw- Crediet- en Spaarmaatschappij Voorspoed, in opdracht van Jos Boeckx. Architect John Voet tekende vermoedelijk het ontwerp.

Pakhuis met huurkwartieren

De Marbaixstraat 24-30, Antwerpen (Antwerpen)

Pakhuis met huurkwartieren op de bovenverdiepingen, gekenmerkt door een gevelfront uit polychroom baksteenmetselwerk, voor eigen rekening gebouwd door de aannemer Louis Masson-Thys, naar een ontwerp uit 1920.

Winkelhuis in art-nouveaustijl

De Marbaixstraat 4, Antwerpen (Antwerpen)

Winkelhuis in art-nouveaustijl voor eigen rekening gebouwd door de architect Jacques De Weerdt, naar een ontwerp uit 1910, uitgevoerd in 1911. Tot hetzelfde vastgoedproject behoren het café en de gekoppelde meergezinswoningen De Marbaixstraat 2 en 8-10.

Winkelhuis met stal in art-nouveaustijl

De Marbaixstraat 5-7, Antwerpen (Antwerpen)

Winkelhuis in art-nouveaustijl, samen met het achter aanpalende burgerhuis Lange Lobroekstraat 12 gebouwd in opdracht van Jacques Parren, naar een ontwerp door de architect Jacques De Weerdt uit 1909, uitgevoerd in 1910.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het geheel van de De Marbaixstraat bestaande uit de straat en de beide gevelwanden (voorgevels van alle huizen in de straat).

Waarden

Het geheel van De Marbaixstraat is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

De gebouwen in de voorgestelde lijst zijn het werk van Alexis Van Mechelen, Emiel Thielens, Theodoor Vermeulen, Cols en Defever, Henri Verbuecken, G. Verbeke, Smet-Verhas, Albert Gondrexon, Joan Conink-Westenberg - Daniël Rosseels, Jacques De Weerdt, Jos Bascourt en Jules Hofman die in hun tijd tot de vooraanstaande Antwerpse architecten behoorden. In de periode van 1897 tot 1913 realiseerden ze te Antwerpen een aantal Art Nouveau gebouwen eerst in navolging van de Brusselse voorbeelden van Hankar en Horta, later volgens een eigen vormentaal waarbij het streven voorlag om de gevels als een totaalconcept te ontwerpen volgens de principes van de Art Nouveau. Deze gebouwen kwamen tot stand als opdrachten van de betere burgerij, in de stadsuitbreidingen die in de 19de eeuw begonnen waren. De voorgestelde lijst kan gezien worden als de reeks meest representatieve Art Nouveaugebouwen die, buiten de wijk Zurenborg, in deze periode door deze architecten in Antwerpen gebouwd zijn. Ze vormen een homogeen geheel dat een beeld geeft van de wijze waarop de Art Nouveau in het Antwerpse milieu geïnterpreteerd werd en evolueerde tot een eigen stijl.
Binnen de groep neemt de De Marbaixstraat een aparte plaats in. Ze werd geopend in 1910 door architect De Weerdt. Nagenoeg alle huizen werden door hem ontworpen tussen 1909 en 1912 waardoor een zeer grote samenhang ontstaan is. In alle gevels is een of ander Art Nouveau-element terug te vinden zoals dat door De Weerdt in zijn meer volkse vorm werd toegepast. Dit resulteerde in twee homogene straatwanden met lijstgevels in kleurige bak- en natuursteen in eclectische stijl waarin Art Nouveau elementen vermengd worden met neo-Vlaamserenaissance.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.