Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis ontworpen door A. Janssens

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
73751
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/73751

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis, gedateerd ‘1925’ in een cartouche in de geveltop en volgens een bouwaanvraag van 1924 gebouwd naar ontwerp van architect Amand Janssens in opdracht van Alice de Saffel. Asymmetrische gevelopbouw van drie traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis ontworpen door A. Janssens

Koning Albertlaan 134-138 (Gent)
Burgerhuis, gedateerd ‘1925’ in een cartouche in de geveltop en volgens een bouwaanvraag van 1924 gebouwd naar ontwerp van architect Amand Janssens in opdracht van Alice de Saffel. Asymmetrische gevelopbouw van drie traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak.