Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkelpand

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
73759
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/73759

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkel

Rumbeeksesteenweg 468 (Roeselare)
Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen.