Beschermd monument

Domein Schoonselhof: kasteel met neerhof

Beschermd monument van 18-11-1991 tot heden

ID: 7378   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7378

Besluiten

Kasteel Schoonselhof met bijhorend neerhof
definitieve beschermingsbesluiten: 18-11-1991  ID: 2410

Beschrijving

Het kasteel Schoonselhof is met het neerhof (orangerie) beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische waarde van het pand als volgt gemotiveerd: classicistisch kasteel, aangepast in het begin van de 19de eeuw, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 14de eeuw; neerhof, gesloten hoeve, opgericht rond 1545, waarvan de oorspronkelijke vorm en de inwendige structuur nog gedeeltelijk bewaard zijn.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000736, Kasteel Schoonselhof met bijhorend neerhof (BRENDERS F., 1991).


Waarden

Kasteel Schoonselhof met bijhorend neerhof (orangerie) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein Schoonselhof

Krijgsbaan 100 (Antwerpen)
Het kasteeldomein met hoeve waarvan de oorsprong opklimt tot de 14de- en 16de eeuw, werd in 1911 door de stad Antwerpen aangekocht, ingericht als stedelijke begraafpark, in 1921.