Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 73780   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/73780

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eénlaagse woning van zes traveeën onder zadeldak. Verankerde gecementeerde voorgevel en beluikte steekboogvormige muuropeningen. Recente poorttravee en dakkapellen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Hofstade-Dorp 7 (Aalst)
Eénlaagse woning van zes traveeën onder zadeldak. Verankerde gecementeerde voorgevel en beluikte steekboogvormige muuropeningen. Recente poorttravee en dakkapellen.