Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neoclassicistische stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
73797
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/73797

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Straatbeeld gevormd door een identiek, in 1828 opgetrokken neoclassicistisch gevelscherm als in de Schouwburgstraat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neoclassicistische stadswoningen

Koophandelsplein 1-4, 5, Zonnestraat 15-17, 23-27, 43 (Gent)
Straatbeeld gevormd door een in 1828 opgetrokken neoclassicistisch gevelscherm, identiek als in de Schouwburgstraat. De zijgevel van het hoekhuis met het Koophandelplein is gemarkeerd door rondboogvensters op de bel-etage, geflankeerd door gecanneleerde pilasters.