Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Paddenpoelhoeve met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 06-11-1981 tot heden

ID
7382
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7382

Besluiten

Geografisch pakket Edegem
definitieve beschermingsbesluiten: 06-11-1981  ID: 1739

Beschrijving

Deze bescherming betreft de hoeve met schuren, stallen, koetshuis en omliggende percelen met boomgaard.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (K.C.M.L.) motiveert de historische en esthetische waarde van het monument en bijhorend dorpsgezicht als volgt: "Het betreft een grotendeels gaaf gebleven voorbeeld van gedateerde 18de-eeuwse hoevebouw, met originele kloosterkozijnen aan de noordgevel en unieke deur met bakstenen omlijsting aan zuidgevel. Het is tevens gelegen in een gaaf gebleven landbouwgebied ten zuiden van de Hazeschranshoeve."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, dossiernummer DA000552, Monumenten en dorpsgezichten in Edegem, advies K.C.M.L. (S.N., 1981)


Waarden

De hoeve met haar onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Paddenpoelhoeve

Doornstraat 150 (Edegem)
Hoeve uit het eerste kwart van de 18de eeuw. Woonstalhuis, stallen en koetshuis uit de eerste helft van de 20ste eeuw.