Beschermd monument

Hazeschranshoeven

Beschermd monument van 06-11-1981 tot heden

ID
7384
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7384

Besluiten

Geografisch pakket Edegem
definitieve beschermingsbesluiten: 06-11-1981  ID: 1739

Beschrijving

Deze bescherming betreft de verschillende woonhuizen met stallen, bijgebouwen en waterput van de Hazeshranshoeve. Enkel de gebouwen zijn beschermd als monument, met uitzondering van de 20ste-eeuwse langsschuur.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (K.C.M.L.) motiveert de historische waarde van het monument als volgt: "als restant van het buitengoed opgericht rond 1650 door de Antwerpse koopmansfamilie De Haze."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, dossiernummer DA000552, Monumenten en dorpsgezichten in Edegem, advies K.C.M.L. (S.N., 1981)


Waarden

De "Hazeschranshoeve" is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hazeschranshoeven

Drie Eikenstraat 628-636 (Edegem)
Tussen weiland gelegen hoeven uit de 17de eeuw, ingeplant binnen brede omwatering.