Beschermd monument

Magazijn Loodswezen

Beschermd monument van 10-03-2007 tot heden

ID: 7389   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7389

Besluiten

Geografisch pakket havengebied en eilandje: fase II
definitieve beschermingsbesluiten: 10-03-2007  ID: 4484

Beschrijving

Het gebouw van de Technische Dienst van het Loodswezen is beschermd als monument.



Waarden

De technische dienst van het loodswezen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : sierlijk uitgewerkt bedrijfsgebouw in eclectische stijl met neorenaissance en- barokinslag van 1899, opgetrokken onder leiding van stadsarchitect G. Royers.

industrieel-archeologische waarde

sedert zijn oprichting tot op heden is het de onderhouds- en hersteldienst van allerhande soorten boeien, die als onmisbare schakel in Schelde- en haventrafiek voor een veilige scheepvaart instaan. Goed bewaard en zeldzaam voorbeeld van dit type van bedrijfsgebouw.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Magazijn Loodswezen

Tavernierkaai 5 (Antwerpen)
Ten zuiden van het loodswezen en tegenover het Margueriedok gelegen loods waar allerhande boeien worden gemonteerd, onderhouden en hersteld, opgetrokken in 1899 onder leiding van stadsarchitect Gustave Royers.