Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa naar ontwerp van J. De Bruycker

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
73893
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/73893

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa van twee bouwlagen onder plat dak naar ontwerp van Jozef De Bruycker (Roeselare) van 1929. Betonnen skelet met gediversifieerd geel-oranje bakstenen gevelparement (Scheldesteen van Liefmans) op arduinen plint.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa ontworpen door Jozef De Bruycker

Beversesteenweg 112 (Roeselare)
Villa van twee bouwlagen onder plat dak naar ontwerp van Jozef De Bruycker (Roeselare) van 1929. Betonnen skelet met gediversifieerd geel-oranje bakstenen gevelparement (Scheldesteen van Liefmans) op arduinen plint.