Margueriedok

Beschermd monument van 10-03-2007 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Tavernierkaai
Locatie Tavernierkaai zonder nummer (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/133.3
  • OA003518

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Margueriedok

Tavernierkaai zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Evenwijdig aan de Schelde gelegen dok, in 1883 samen met de grote werken aan de Scheldekaaien gegraven als schuilhaven en aanlegplaats voor de kleine bootjes die voordien in de Brouwersvliet terecht konden.

Beknopte karakterisering

Typologiedokken
Dateringvierde kwart 19de eeuw

Beschrijving

Het Margueriedok is beschermd als monument.

Waarden

Het Margueriedok is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

getijdedok dat in 1883, bij de aanleg van Scheldekaaien werd gegraven als schuilhaven en aanlegplaats voor de kleine bootjes die voordien in de Brouwersvliet aanmeerden en dat nog steeds dienst doet als aanlegplaats voor de boeienlegger. Uitgezonderd het havendok te Lillo is het Margueriedok in de Antwerpse haven het enige bewaarde exemplaar van dit type.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.