Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Jezuïetengoed

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
73931
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/73931

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Zuidstraat 38 (Kaprijke)

Voormalig pachtgoed van de jezuïeten van Brugge, als opvolgers van de abdij van Zoetendale in 1584. De hoevegebouwen, tot circa 1980 gelegen op een dubbel omwalde site, zijn volledig vernieuwd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Jezuïetengoed

Zuidstraat 38 (Kaprijke)
Voormalig pachtgoed van de jezuïeten van Brugge, als opvolgers van de abdij van Zoetendale in 1584. De hoevegebouwen, tot circa 1980 gelegen op een dubbel omwalde site, zijn volledig vernieuwd.